Hofganzen

Hofganzen werkt vanuit een jarenlange ervaring en kennis in de omgang met ganzenpopulaties in openbare gebieden!
Al 10 jaar lang lossen we problemen op voor overheden zoals provincie, gemeenten en waterschappen, maar ook voor recreatieparken en natuurbeheerders. Omdat onze werkwijze aansluit bij de visie van de Landelijke Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming), worden we door hen aanbevolen. Vaak worden problemen rondom ganzenpopulaties op een rigoureuze manier aangepakt met vaak de dood van een groot gedeelte van de ganzenpopulatie tot gevolg! Dat dit ook anders kan willen wij u graag laten zien. 


Visie

Onze diervriendelijke werkwijze, waarbij wij altijd als eerste uitgaan van het dierenwelzijn, komt tot uiting in het feit dat er bij Hofganzen geen enkel zogenaamd ‘overlast-dier’ wordt afgemaakt. De dieren die wij - indien dit noodzakelijk is - wegvangen worden via Stichting Akka's Ganzenparadijs aan een nieuw tehuis geholpen. Op deze wijze geven wij alle dieren een tweede kans.

 

Naast de vriendelijke oplossing voor ganzen die wij onder andere aan gemeenten, overheden, natuurbeheerders of waterschappen aanbieden, hebben wij ons adviesterrein uitgebreid.

U kunt bij ons naast vragen over ganzen, terecht met vragen over in het wild lopende kippen en hanen, eenden en andere soorten watervogels, pluimvee en duiven.

Mens, dier en overheid

Is er sprake van overlast? Bij het beantwoorden van die vraag gaan wij altijd uit van vier partijen die een hierop een antwoord willen. Het zal u niet verrassen dat de eerste partij - het dier - bij ons voorop staat.

De tweede partij: de verzorgende burger. Deze partij wordt veelal vergeten, aangezien dit de partij is, die juist geniet van de dieren. Voor een soepele weg naar een goed antwoord op de problematiek zal deze partij zeker gehoord moet worden, want negatieve mediapubliciteit zit niemand op te wachten.

De derde en vierde partij zijn respectievelijk de verantwoordelijke (overheid, parkbeheerders, waterschappen etc...) en als laatste de klagende burger.

 

Voor alle partijen hebben we een luisterend oor zodat we uiteindelijk tot een oplossing komen waar de dieren niet de dupe van worden en de overige partijen tevreden over zijn. Meer over oplossingen vindt u op deze site.

Werkwijze

Diervriendelijke oplossingen bieden ook u als gemeente de nodige voordelen! Hofganzen is gespecialiseerd in ganzen en de eventuele problematiek rondom ganzenpopulaties. Vele problemen rondom populaties worden pas achteraf opgelost, maar Hofganzen richt zich voornamelijk op het voorkomen van het probleem. Voorkomen is beter dan genezen is daarbij onze gedachte!

 

Op deze site vindt u meer informatie over hoe problemen te voorkomen. Overigens bieden we voor meerdere diersoorten, maar met name gedomesticeerde vogels, diervriendelijke oplossingen.


Hofganzen Ganzenbescherming Nederland (Hofganzen V.O.F.)

Burg. ten Holteweg 47 - 7751 CR DALEN - T: 0524-291773 - S: www.hofganzen.nl - E: info@hofganzen.nl - KvK: 73670693