Diersoorten

Hofganzen werkt vanuit een jarenlange ervaring en kennis in de omgang met ganzenpopulaties, echter bieden we ook al jaren oplossingen voor andere diersoorten. Zo kunnen we u adviseren, maar ook eventueel vangen en herplaatsen van kippenpopulaties. Daarnaast zijn duiven, pauwen en andere hoenderachtigen, (muskus)eenden een onderdeel van ons werkgebied. Voor de overlast problemen zijn vaak meerdere oorzaken aan te wijzen. We helpen u graag op weg naar een diervriendelijk beleid en een duurzame aanpak, waardoor symptoombestrijding tot het verleden gaat horen.


Gedomesticeerde ganzen

Al meer dan tien jaar zijn we gedreven in het vinden van diervriendelijke oplossingen wanneer dieren voor overlast zorgen. Vaak gaat het om een conflictsituatie waar mens, dier en omgeving niet met elkaar in balans zijn.

 

Gedomesticeerde ganzen leven anders dan wilde ganzen en voor beide groepen bieden adviseren we vaak totaal verschillende oplossingen. Waar het voor gedomesticeerde ganzen goed is om aan populatiebeheer te doen, kan het voor wilde ganzen bijvoorbeeld in sommige gevallen beter werken om af te schrikken of een locatie niet aantrekkelijke te maken voor de ganzen.

 

Hofganzen gaat graag met u in gesprek om tot een passende oplossing te komen voor uw probleem, want elk dier en elke situatie vraagt vaak om een antwoord op maat.

 

Wilde ganzen

Voor wilde ganzen hebben we een andere zienswijze als voor gedomesticeerde ganzen. Wilde ganzen vliegen doorgaans weg om te foerageren en hebben daarmee een andere daginvulling dan gedomesticeerde ganzen. Oplossingen liggen dan ook vaak in gedragsverandering bij wilde groepen ganzen. Een gans doet alles op inprenting en met dat gegeven kan je werken om ganzen te weren op een locatie of juist te gedogen. 

 

Iedere locatie vraagt om een eigen aanpak. Zo kan in het ene geval plaatsen van een hek al voldoende zijn, in het andere geval zal er moeten worden gestuurd in het gedrag van de ganzen.

 

Hofganzen gaat met u in gesprek over de problemen die u ervaart. Samen kunnen we zoeken naar oplossingen voor uw vraagstuk aangaande  de ganzen in uw gebied.

 

Kippen

Loslopende kippen op een industrieterrein, gedumpte kippen in een stadspark. De populaties kunnen behoorlijk in omvang toenemen wanneer er geen beheer wordt toegepast of wanneer er niet over een plan is nagedacht om vermeerdering tegen te gaan. Hofganzen geeft advies, vangt weg indien noodzakelijk en zorgt voor herplaatsing van de dieren. 


Hofganzen is vrijwel uniek in Nederland als het gaat om deze werkwijze. Met een opvangcentrum dat meerdere dieren opvangt, kan Hofganzen u altijd garanderen dat de dieren niet in de handel verdwijnen en niet de dood vinden. Een diervriendelijk antwoord... ook voor kippen!


Eenden

Al meer dan tien jaar zijn we gedreven in het vinden van diervriendelijke oplossingen wanneer dieren voor overlast zorgen. Vaak gaat het om een conflictsituatie waar mens, dier en omgeving niet met elkaar in balans zijn.

 

Gedomesticeerde ganzen leven anders dan wilde ganzen en voor beide groepen bieden adviseren we vaak totaal verschillende oplossingen. Waar het voor gedomesticeerde ganzen goed is om aan populatiebeheer te doen, kan het voor wilde ganzen bijvoorbeeld in sommige gevallen beter werken om af te schrikken of een locatie niet aantrekkelijke te maken voor de ganzen.

 

U wilt in een gesprek om tot een passende oplossing te komen voor uw probleem? Hofganzen maakt graag een afspraak met u, want elk dier en elke situatie vraagt vaak om een antwoord op maat.

 

Duiven

Ook voor duiven kunnen we u van een passend advies voorzien. Bij problemen kunnen we de situatie inventariseren en samen met u een passende oplossing vinden. Een oplossing die in eerste instantie voor het dier en tegelijkertijd voor dierenliefhebber, maar ook voor de klager en u als beherende partij een positieve uitwerking zal hebben. Duivenproblemen gaan vaak gepaard met veel geklaag en onbegrip. Inspraakavonden kunnen soms al verlichting brengen, waarna het makkelijker is om een passende oplossing te vinden.

 

Met het opvangcentrum van Stichting Akka's Ganzenparadijs achter de hand kunnen we weggevangen dieren opvangen en een goed onderkomen bieden. De Stichting zal uiteindelijk voor herplaatsing van de dieren zorgdragen. Met deze werkwijze is Hofganzen vrijwel uniek in Nederland.

 

Pauwen en kalkoenen

Vaak maken we mee dat er ergens in een woonwijk enkele ontsnapte of zwervende pauwen zich vestigen. Dat kan voor overlast zorgen omdat in het voorjaar de mannen vaak heel luidruchtig zijn. 

Hofganzen denkt mee in oplossingen, vangt en herplaatst pauwen via het opvangcentrum. 

 

Daarnaast bieden we ook voor kalkoenen en andere hoenderachtigen oplossingen. Indien er gevangen moet worden, worden de dieren geplaatst in het opvangcentrum van Stichting Akka's Ganzenparadijs De Stichting zorgt voor herplaatsing van de dieren.

 


Hofganzen Ganzenbescherming Nederland (Hofganzen V.O.F.)

Burg. ten Holteweg 47 - 7751 CR DALEN - T: 0524-291773 - S: www.hofganzen.nl - E: info@hofganzen.nl - KvK: 73670693