Daarom Hofganzen!

Hofganzen werkt vanuit een jarenlange ervaring en kennis in de omgang met ganzenpopulaties in openbare gebieden!
Al 10 jaar lang lossen we problemen op voor overheden zoals provincie, gemeenten en waterschappen, maar ook voor recreatieparken en natuurbeheerders. We bieden tal van diervriendelijke alternatieven, ten opzichte van de reguliere ongedierte bestrijders.
Of het nu oplossingen zijn om overlast te voorkomen of oplossingen om overlast te reduceren, ten allen tijde staat het welzijn van de dieren voorop. Dat biedt vele voordelen voor u als gebiedsbeheerder. Daarom Hofganzen! We bieden de volgende diensten aan.


Inventarisatie

Om problemen in kaart te brengen en ze uiteindelijk op een juiste én diervriendelijke wijze te kunnen oplossen, maken we een inventarisatie van een groep dieren. We kijken, afhankelijk van de diersoort, naar de samenstelling en structuur van de populatie dieren waar het om gaat. We maken een korte probleemstelling, analyse en mogelijke oplossingen.

Beleidsadvies

Wij maken op basis van een grondige inventarisatie een op uw gebied gericht passend beleidsadvies waarin zaken als populatiebeheersing, infrastructurele aanpassingen en maaibeleid mede als oplossingen voor de groeiende problemen met uw ganzenpopulatie aan de orde komen. Een goed advies, kan klachten voorkomen en evenzo kan een goede populatiebeheersing wegvangen van een polulatie kan voorkomen.

Populatie beheersing

Hofganzen hanteert als meest effectieve methode voor het nestbeheer het bestrijken van de eieren met olie. Door namelijk de eischaal te voorzien van een dun laagje olie wordt het zuurstoftransport (“ademen”) van het ei gestremd. Het daarmee ontstane gebrek aan zuurstof beëindigt de ontwikkeling van een embryo.  Hofganzen streeft er altijd naar - indien de locatie alsmede het voedselaanbod op de locatie het toelaten - 1 á 2 eireren per nest onbehandeld te laten. Dit om aan het moedergevoel van de gans tegemoet te komen. Bij deze wijze van ei - behandeling moet er gebruik gemaakt worden van pure plantaardige olie, bijvoorbeeld 100% maisolie. Volgens het rapport van de Human Society (de Amerikaanse Dierenbescherming) heeft onderzoek aangetoond dat maisolie voor 99% een effectief middel is.

Vangen

Vangen noemen wij in een zucht met herplaatsen. In onze beleving kunnen deze twee niet zonder elkaar wanneer je een diervriendelijke oplossing biedt. Geen enkel dier vindt de weg naar de handel of het slachthuis bij ons. Voor herplaatsing werken we samen met Stichting Akka's Ganzenparadijs. Bij het vangen houden we altijd rekening met samenstelling en structuur van de dierpopulaties. Zo willen wij bij het wegvangen van een deel van de groep, een familiestructuur in stand houden, om overlast bij de achterblijvers te voorkomen.

Herplaatsing

Om herplaatsing te kunnen garanderen werken we samen met Stichting Akka's Ganzenparadijs. De gevangen dieren worden ondergebracht bij deze stichting die over een terrein van 4 hectare grond bezit. Vanwaaruit worden de dieren onder contract uitgeplaatst op pleegadressen die zich aan diverse regels moeten houden. Eén van de regels is dat er niet met de ganzen gefokt mag worden. Daarmee voorkomen we nog meer problemen. De pleegadressen worden willekeurig en regelmatig bezocht of gecontacteerd.

Verhuizing dieren bij gebiedsreconstructie

Ook kan het voorkomen dat u als gebiedsbeheerder een omgeving gaat aanpassen. Dat kan in de binnenstad zijn, maar ook in gebieden buitenaf. De dieren die in deze omgeving wonen kunnen bij de werkzaamheden te maken krijgen met een onleefbare situatie. U kunt er dan voor kiezen om bijvoorbeeld een groep ganzen tijdelijk te verhuizen, zodat ze na de reconstructie kunnen terugkeren in hun eigen omgeving.  Wij adviseren u graag hoe u in een dergelijke situatie kunt handelen. 

Bemiddeling

In uw gemeente wordt een nieuwe woonwijk aangelegd waar wonen aan het water centraal staat. Dieren geven vaak rust na een dag hard werk en het kan daarom voorkomen dat in de nieuwe woonwijk plaats is voor een groep dieren. Hofganzen adviseert en bemiddelt in zo'n geval. Welke dieren kunnen het best op welke plaats leven? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat de populatie dieren onder controle blijft? Dat zijn vragen die we stap voor stap langs zullen gaan om tot een goede overweging te komen.


Hofganzen Ganzenbescherming Nederland (Hofganzen V.O.F.)

Burg. ten Holteweg 47 - 7751 CR DALEN - T: 0524-291773 - S: www.hofganzen.nl - E: info@hofganzen.nl - KvK: 73670693